Marknadsföring i Sociala Medier

Utvecklingen av Sociala medier de senare åren går inte att förbise. De populäraste kanalerna i Sverige är Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn och Snapchat. För varje år ökar användningen, samt antalet användare  (Källa: Svenskarna och Internet 2015). Det ökade intresset har i sin tur inneburit stora marknadsföringsmöjligheter för företag att nå sina målgrupper.

Hur Bör DU marknadsföra DIG i sociala medier?

Idag har företag insett värdet av en aktiv närvaro i sociala medier, men långt ifrån alla har en tydlig strategi på hur dom ska gå tillväga och börjar ofta utan en anpassad plan för varje kanal. Det är viktigt att komma ihåg att alla kanaler har olika syften, och därav också olika målgrupper och intentioner.

Att inledande studera målgruppen är ett effektivt sätt för att förstå hur den fungerar digitalt, och därav utgå från sitt innehållsskapande från det. Att vara lyhörd och se till trendiga ämnen som är intressanta inom målgruppen just nu kan också löna sig.

Det allra viktigaste att ha med i sin strategi i sociala medier är dock att komma i håg att du måste bidra med ett mervärde till målgruppen. Att endast dela information som handlar om dig och som inte tillför något extra fungerar sällan, komplettera istället din produkter/tjänster med relevant information som målgruppen känner kring.

Allt handlar om att bygga upp relationer och en stark digital profil som stämmer överens med vad målgruppen uppskattar. Kom ihåg att sociala medier öppnar upp för en tvåvägskommunikation och dialog istället för en monolog.

Tillvägagångssätt av marknadsföring i sociala medier

Marknadsföring i sociala medier bör anpassas efter vald kanal, och kan genomföras på olika sätt.

Ett enkelt sätt är att dela upp tillvägagångssätten efter följande.

Organiskt – Genom att organiskt bygga upp med förtroendegivande innehåll kan du organiskt få följare och skapa engagemang med hjälp av delningar och rekommendationer. Detta kräver hårt arbete med ditt content och kräver mycket manuellt arbete där du kommunicerar med målgruppen.

Native – Denna marknadsföringsmetod har blivit mycket efterfrågade de senaste året, och går ut på att använda sig av influencers för att marknadsföra sina produkter eller tjänster. Spridningen av budskapet uppfattas ofta som förtjänat, och skapar därför i många fall ett högre förtroende hos din målgrupp än en annons.

Betald annonsering – Det tredje tillvägagångssättet, betald annonsering, kan tyckas vara en genväg. Men utformar du dina annonser i vald kanal rätt så kan en annons få mycket stort genomslag. Den vanligaste kanalen att annonsera via är Facebook, men annonsering via Instagram, LinkedIn, Twitter och Snapchat blir allt vanligare.

Min rekommendation är att kombinera alla dessa tre tillvägagångssätten för en effektiv marknadsföring i sociala medier.